Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Logo iADvcom

Vi tror at sluttbrukere blir mest fornøyd, også over tid, om de kan forholde seg til en lokal forhandler som er interessert i å ha tilfredse kunder.

Derfor ønsker vi å trekke våre forhandlere inn i verdikjeden i stedet for å kun gi provisjoner ved nysalg.

Alt etter kompetanse og kapasitet, kan du du som forhandler velge hva du vil gjøre selv, og hva vi skal gjøre for deg.

 

Vi har forskjellige nivåer du som forhandler kan velge mellom.

 

Kundeansvar med enkel brukeradministrasjon

Som forhandler kartlegger du kundens behov og i samarbeid med kunden finner den funksjonalitet kunden er best tjent med. Trenger du assistanse, kan du bringe oss i Vcom inn i diskusjonen. Brukere, funksjonalitet, opplysning om trunklinje etc settes opp i et Excel-ark, og Vcom etablerer tjenesten. Eventuelt nye telefoner, hodesett, nettverksutstyr etc leveres av forhandler. All oppgradering av lisenser og programvare på sky-PBX, samt innovaphone-telefoner, utføres av Vcom som del av skytjenesten.

Som forhandler får du tilgang til Portal der du kan definere nye brukere og gjøre endringer i kundens PBX i skyen. Har du ikke kapasitet til å gjøre det selv, kan vi i Vcom utføre det for deg etter medgåtte timer. Forhandler er ansvarlig for jevnlig oppfølging av kunden og dennes behov.

Etableringspris og månedlig pris faktureres gjennom forhandler som selv setter kundepriser. Trafikkostnader faktureres direkte fra teleoperatør. 

Forhandler holder seg faglig oppdatert om skyløsningen og tjenester gjennom iAS-sertifisering (Web-leksjoner eller fysiske samlinger holdes på norsk.)

 

 Portal user

Kundeansvar med utvidet brukeradministrasjon

I tillegg til enkel brukeradministrasjon, kan forhandler utføre mer avansert administrasjon og oppsett av tjenester. Ved manglende kapasitet, kan konfigurasjonstjenester fortsatt kjøpes gjennom Vcom.

Forhandler holder seg faglig oppdatert gjennom iAR-sertifisering (iCE Basic kurs i Tyskland og iCE Advance og iCE Update webkurs, alle holdes på engelsk.)

 

Kunde-innsalg uten egenfakturering

Noen forhandlerer har av ulike årsaker ikke ønske om å selv fakturere kunden. I slike tilfeller kan vi sørge for at kunden blir fakturert gjennom en samarbeidende operatør. Forhandler mottar da provisjon avhengig av avtaleperiode og kundeoppfølging. Eventuell oppgradering av telefoner, hodesett, nettverksutstyr etc leveres av forhandler.

Forhandler holder seg faglig oppdatert om skyløsningen og tjenester gjennom iAS-sertifisering (Web-leksjoner eller fysiske samlinger holdes på norsk.)

 

Etablering av egen skytjeneste

Om du som forhandlerer ønsker å investere i egen skyplattform, kan Vcom tilby installasjon av innovaphone skytjeneste med administrasjonsverktøy etc. Du må selv anskaffe servere (VMware) og infrastruktur.

iAR-sertifisering med kursene iCE Basic, iCE Advance og iCE Update er et krav.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no