Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

endeterminaler

innovaphone ligger teknologisk i front, og er kjent for sin driftssikkerhet, fleksibilitet og funksjonalitet.

Fordelene med en skyløsning er tilgang til en ferdig oppsatt og driftet plattform. Sikkerhetsoppgraderinger, versjonsoppgraderinger og ny funksjonalitet ivaretas fra skyløsningen.

Skytjenesten selges gjennom forhandlere med nærhet og kjennskap til kunden. Løpende endringer og tilpassinger kan ofte utføres av forhandler, eller forhandler rekvirerer det hos Vcom.

 

Vcom representerer innovaphone i Norge og drifter den norske skytjenesten som også fysisk er plassert i Norge.
Bruker kan velge mellom forskjellige endeterminaler og mobilintegrasjon. Beste driftssikkerhet og funksjonalitet oppnås med innovaphone apparater og PC-klient. Kunden har også mulighet til å ta med eksisterende utstyr inn i tjenesten, og kan selv velge leverandør av datalinjer og teleoperatør. Innovaphone støtter de åpne standardene innen kommunikasjon.

Tjenester og funksjonalitet

Skytjenesten er en moderne kommunikasjonsløsning som benytter flere forskjellige media:

 • Tale
 • Video
 • Skjermdeling
 • Presence / tilstedeværelses-status
 • Chat / lynmeldinger og sip tekstmeldinger
 • Epost via standard epost-klient

Endeterminaler (telefon, PC, app..)

For å gjøre bruk av disse forskjellige kommunikasjonskanalene, trenger bruker en eller flere endeterminaler. De forskjellige endeterminalene har forskjellige grensesnitt og datakapasitet. Hvilke tjenester man kan benytte er derfor avhengig av endeterminal. Her er beskrivelse av noen mye brukte terminaler og media de kan håndtere:

 • Innovaphone ip-telefon

  • Alle typer telefonitjenester, inkludert veldig mange avanserte tjenester ved hjelp av funksjonstaster
  • Presence-status på kollegaer
  • Sip tekstmeldinger
  • Motta bilde-streaming
 • PC med myPBX-klient på Windows eller web-klient
  • Presence med Exchange- og/eller Office-integrasjon
  • Chat
  • Video
  • Skjermdeling
  • Eventuelt også tale hvis softphone er installert i tillegg
 • Nettbrett eller smart-mobil (Android og iOS)
  • Presence
  • Chat
  • Tale kan rutes via Wlan eller via GSM på en smart-mobil
 • Analog telefon, dect telefon, 3-parts ip-telefon, tradisjonell mobiltelefon (uten bruk av app)Tiptel 114 Sølvgråip28 thumbmobilapp thumb
  • Motta og sette opp samtaler ved hjelp av telefonnummer
  • Sette over samtaler ved hjelp av R-tast, funksjonstast eller egnet *# tastekombinasjon
  • Viderekobling, gruppe inn/utmelding og andre PBX-tjenester ved hjelp av *#-taster
  • 3.parts ip-telefoner med H264 videostøtte gir også video

De forskjellige terminalene har forskjellige egenskaper. Den mest driftssikre løsningen er innovaphone ip-telefon i kombinasjon med myPBX på PC eller web-applikasjon.

Å samle alt inkludert tale på en PC eller smart-mobil har en del fordeler, men også driftsmessige utfordringer på grunn av potensiell konflikt med andre programmer som kjører på samme enhet, eller varierende kvalitet på trådløse datanett.

 

Funksjonsbeskrivelse PBX

Noen tjenester er basis tjenester inkludert for alle brukere, andre tjenester bestilles spesielt for de brukere som har behov for tjenesten. Se overikt over brukere og funksjoner for nærmere beskrivelse.

Alle tjenestes støttes fullt ut av innovaphone ip-telefonapparater, men noe støtte kan mangle eller være mangelfull på 3-parts sip-telefoner og andre typer telefonapparater.

 • Nummerserier. Avansert nummermanipulasjon, håndterer overlappende nummerserier og flere bylinjer fra forskjellige teleoperatører
 • A-nummervisning, og styrt nummervisning, skjult nummer
 • Samtalehåndtering. Sette over samtale direkte eller med konferanse *), samtaler venter, håndtere flere egne terminaler på samme nummer. Samtale kommer tilbake ved ikke svar, innhente, parkere m.v.
 • Viderekoblinger. Tidsstyrt, automatisk, manuell, ikke forstyrr.
 • Calling. En-til-mange, en-til-en
 • Ringegrupper, inn/utmelding, køer, tastevalg, egen ventemusikk. Fritt valg av terminal, mobil etc.
 • Telefonkonferanse 3-parts konferanse fra telefon og større konferanserom i PBX, forhåndsoppsatte konferanser
 • Sperring av nummer som utland, teletorg etc, både for direkte oppkall og for viderekoblinger. Tidsstyring, VIP-lister
 • Talepost. Felles eller personlig velkomstmeny. Meldinger kan hentes ut fra telefon eller mottas på epost
 • Presence-status vist på ip-telefon/partnertaster fra interne brukere og mobile (Telenor og Phonero/Ventelo)
 • Telefonkatalog. Personlig katalog på ip-telefon og myPBX, bedriftsintern katalog, ekstern katalog, telefonbok for Norge
 • Exchange-integrasjon. Lokal server eller Office365
 • Sentralbord med PC-applikasjon, uten krav til spesialapparat
 • Recording (lydlogg)
 • Faxserver, Fax til og fra epost
 • Integrasjon. Kundetilpasset integrasjon med andre systemer

For komplett liste, last ned fullstendig beskrivelse.

Se beskrivelse av flere funksjoner og tilleggstjenester.

 

Funksjonsbeskrivelse innovaphone ip telefonapparat

Innovaphone bordtelefon med programmerbare funksjonstaster gir beste brukerfunksjonalitet. 3-part sip-telefoner, analoge telefoner og dect telefoner har ikke like mange muligheter, men ved å bruke *#-kombinasjoner kan man likevel benytte en del funksjoner.

 

 • Hodesett-uttak. USB-hodesett for IP112, IP222 og IP232, DHSG-hodesett for IP240 og IP241
 • Fritt programmerbare funksjonstaster og favorittlister med presence-stauts. Fra 8 til 96 knapper avhengig av telefon og sidemoduler.
 • Direktevalgstaster og partnertaster med mange funksjoner
  • Viser opptatt/ledig status og presence for interne brukere, evnt også pågående samtalenummer
  • Sette opp samtale, sette over og eventuell plukke opp samtale for partner
  • Tillatelse til å bryte inn eller overhøre eller gå inn in konferanse med pågående samtale
  • Sekretær- / sjef-modus gir sekretær mulighet til å betjene telefon på vegne av sjef
 • Sette over samtale med konferanse eller direkte med avsendernummer, avhengig av oversettingsknapp.
 • Samtale venter. Funksjonsknapp slår av og på tjenesten slikk at bruker selv velger når den skal være aktiv.
 • Parkere og innhente anrop til kollegaer eller gruppe. Anrop kan vises på funksjonsknapp, i display eller med annen varslingstone.
 • Viderekobling. Ofte brukte viderekoblinger kan legges inn på funksjonsknapp for enkel aktivering. Funksjonsknapp for monitorering og overstyring av tidsstyringer
 • Tilbakering ved opptatt aktiveres med funksjonsknapp
 • Ringegrupper. Funksjonstaster for inn/utmelding av grupper og som viser om du er aktiv eller utmeldt av gruppen
 • Presence status med fritekst. Funksjonstast for å skifte mellom de vanligste presencestatusene
 • Ikke forstyrr, funksjonsknapp for aktivere og deaktivere med valgfri respons «opptatt», ignorer, lydløs eller «pip».
 • Calling funksjonstast for callings-samtale til annen intern bruker med innovaphone-telefon
 • Telefonkatalog. Navneoppslag for både innkommende og utgående samtaler i telefonens display
 • Talepost. Meldingsindikator på telefon som angir nye meldinger
 • SIP-melding. Skrive inn SMS-meldling til annen IP-telefon og forhåndsdefinerte meldinger lagt inn på funksjonsknapp
 • Recording (lydlogg). Funksjonstast for å starte og stoppe recording under samtale
 • Inn- /ut-logging eller bytte av bruker på telefoner (flere kan være aktive samtidig med forskjellige ringetoner)
 • Skjult avsendernummer. Funksjonsknapp slår av og på tjenesten slik at bruker kan velge når nummeret skal skjules.
 • Sperre telefonens funksjonstaster og menyer. Funksjonstast for PIN-kode for å stenge/åpne telefonen.
 • Monitorere og endre systemverdier som f.eks brukes til å sette åpningstider, stengtmeldinger og viderekoblinger i systemet.

For komplett liste, last ned fullstendig beskrivelse.

Se også oversikt over de forskjellige telefonapparatene.

 

Funksjonsbeskrivelse myPBX UC

UC, også kalt Unified Communication eller samordnet kommunikasjon krever at bruker har PC eller smart-mobil. Klienten finnes både som web-klient og som applikasjon, med noen funksjonsforskjeller.

 • Anropsstyring Motta anrop, sette over, sette på vent, etablere konferanse, styre viderekoblinger og dobbeltring, anropslogg
 • Presence status på kollegaer og enkel endring av egen presence. Integrert med Microsoft Office.
 • Katalog-oppslag med navn, nummer og evt tilleggsinfo
 • Chat. En-til-en eller flere kan inviteres med i chat’en
 • E-post. Aktiverer epost fra kontaktliste og favorittliste
 • Videokonferanse. 2 og 3-parts konferanse hvor kamera og skjerm på PC benyttes for bilde, mens lyden går via telefon. Større konferanserom i PBX. Bilde av den som har ordet vises for øvrige deltagere
 • Skjermdeling. 2-parts konferanse settes opp bruker til bruker. Større konferanserom i PBX. Bilde av den som snakker vises for øvrige deltagere

For komplett liste, last ned fullstendig beskrivelse.

Se også nærmere beskrivelse av UC-funksjonaliteten.

 

Abonnementsmodell og priser

Det er forhandler som setter sammen de forskjellige skytjenestene og eventuelt linjeoperatørtjenestene og prissetter dem til kunde. For aktuelle priser se eget vedlegg.

 

Enkeltbruker med fysisk telefon

Enkeltbruker med terminal er den vanlige personlige bruker eller upersonlig bruker som møterom eller lignede. Enkeltbruker kjennetegnes ved at de får tilknyttet

 • ett internt telefonnummer og som regel tilhørende eksternt telefonnummer
 • brukeren har én terminal som kan være en fysisk ip-telefon, wlan-telefon, IP-dect-telefon eller analog eller ISDN-telefon med IP-adapter
  • Terminalen registrerer seg på skyen med unikt brukernavn og passord. Dersom terminalen er en innovaphone-telefon er dette automatisert og innebygde sertifikater benyttes. Dersom 3.parts ip-telefon benyttes, må brukernavn og passord legges inn manuelt.
 • basis tjenester fra skyplattformen

Telefonapparat eller ip-adapter for analogtelefon er ikke inkludert i abonnementet og anskaffes separat.

 

Multibruker med terminaler

Multibruker med terminaler er en personlig bruker som kjennetegnes ved at de får tilknyttet

 • ett internt telefonnummer og som regel tilhørende eksternt telefonnummer
 • brukeren har en terminal som kan være en fysisk ip-telefon, softphone på PC, softphone-app på smarttelefon, IP-dect-telefon, analog eller ISDN-telefon med IP-adapter, eller en kombinasjon av disse
 • Web-basert eller Windows-basert kommunikasjonsklient for styring av terminaler, presence og chat
 • basis tjenester fra skyplattformen
 • tilleggstjenester etter avtale som video, applikasjonsdeling, konferanse, talepost m.v.

I stedet for eller i tillegg til terminal som nevnt overfor, kan en mobiltelefon knyttes til Multibruker. Avhengig av teleoperatør og oppsett, kan dette gjøres hos teleoperatør eller i skytjenesten.

Multibruker med terminaler prises i henhold til aktiverte tjenester eller standard pakker satt opp av forhandler.

Telefonapparat og ip-adapter for analogtelefon er ikke inkludert i abonnementet og anskaffes separat.

 

Virtuell spesialbruker

Innovaphone skytjeneste inneholder mange spesialobjekter som gir utvidet funksjonalitet. Disse kalles Virtuelle spesialbrukere. Eksempler på dette er:

 • Trunker (bylinjer) mot en eller flere teleoperatører eller eksterne telefonsystemer i inn- eller utland.
 • Køer og IVR (interactiv voice respons) for sentralbord og servicenummer med svarmeldinger, tastevalg og eventuell angivelse av plass i køen.
 • Sentralbordoperatører og callsenter-operatører
 • Konferanserom som man både kan ringe inn til, og som automatisk ringer opp forhåndsdefinerte konferansedeltagere.
 • Calling-funksjonalitet og sammenkobling med lyd- og høyttalersystemer
 • Dataintegrasjon mot lokale datasystemer, kundeoppslagssystemer, Exchange, Office365 etc

Virtuelle spesialbrukere prises i henhold til aktiverte tjenester eller standard pakker satt opp av forhandler.

Eventuelle telefonapparater, konferansetelefoner, datamaskiner og annen hardware som benyttes som lokalt endeutstyr, er ikke inkludert i abonnementet og anskaffes separat.

 

Oversikt over brukere og funksjoner

Følgende tabell gjelder for innovaphone ip-telefon. Manglende knapper og funksjonalitet for 3.parts telefoner kan begrense funksjonaliteten.

Tilleggstjenestene for Multibruker og Virtuell bruker kan være priset med en etableringspris og månedspris. Tjenester som er angitt på både Enkelt/Multibruker og Virtuell bruker, vil kreve etablering på Virtuell bruker.

 

 

Enkeltbruker

Multibruker

Virtuell bruker

Endeterminal, antall og type

*) gjelder innovaphone ip-telefon. Andre og 3-parts telefoner kan ha redusert eller manglende funksjonalitet.

Én fysisk telefon

(ip, analog, dect, wlan)

En eller flere telefoner

(ip, analog, dect, wlan, mobil, app eller softphone)

PBX-tjeneste
Nummerserier    

X

A-nummervisning og styrt nummervisning

X

X

X

Sette over samtale

X

X

 
Samtale venter

X

X

 
Innhente anrop *)

X

X

 
Parkere og plukke opp samtaler *)

X

X

X

Viderekoble og medflytt, tidsstyrt

X

X

X

Ikke forstyrr *)

X

X

 
Tilbakering ved opptatt (internt)

X

X

 
Dobbeltring  

X

X

Calling *)

X

X

X

Ringegrupper og køer

X

X

X

Ventemusikk    

X

Telefonkonferanse, 3-parts *)

X

X

 
Telefonkonferanse, konferanserom    

X

Sperring av nummer

X

X

X

Talepost

X

X

X

Presence fra interntelefoner

X

X

 
Presence fra mobiltelefoner

X

X

X

Telefonkatalog, personlig *)

X

X

 
Telefonkatalog, bedriftsintern

X

X

 
Telefonkatalog, ekstern

X

X

X

Exchange-integrasjon    

X

Sentralbord

X

X

X

Recording

X

X

X

Faxserver    

X

Integrasjon med 3.parts systemer hos kunde    

X

       
Avanserte funksjonstaster, partnertaster m.v. *)

X

X

 
Overhøring *)

X

X

 
Bryte inn i samtale *)

X

X

 
Sjef-sekretær-funksjon *)

X

X

 
Logge inn/ut flere brukere på telefon *)

X

X

 
Monitorere og endre systemvariable fra telefon *)

X

X

 
       
myPBX  

X

 
Presence status  

X

 
Chat  

X

 
E-post  

X

 
Video  

X

X

Skjermdeling  

X

X

 

Utrullingsprosedyre, SLA m.v

Provisjoneringstjeneste og updateserver er inkludert for innovaphone-apparater som dermed vil gjennomføre en helautomatisk registreringsprosess etter at de er utplassert. For 3.parts telefoner gjøres registreringsprosessen manuelt i samarbeid med forhandler, eller ved hjelp av 3.parts update-server om dette finnes for de aktuelle telefoner.

Normalt er det ikke behov for åpning av inngående trafikk fra internett for vanlige telefoni-tjenester da registrering gjøres fra innsiden av kundens nettverk mot skytjenesten. SIP- og H323 algoritmer må deaktiveres i brannmur.

For beskrivelse av utrullingsprosedyre, krav til kundens nettverk og infrastruktur, SLA m.v, kontakt forhandler eller last ned fullstendig beskrivelse.

Løpende endringer i etterkant av etablering, bestilles hos forhandler som enten utfører disse selv eller rekvirerer dem hos Vcom.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no