Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Software Tool

En oppgraderingsavtale; SSA (Software Service Agreement), gir deg fri tilgang til nyeste programvare og oppdaterte lisenser for ditt innovaphone telefonsystem. En rimelig sikkerhet for et oppdatert system.

I denne artikkelen får du svar på følgende spørsmål:

 1. Hvilke anlegg trenger oppgraderingsavtale? skyPBX?
 2. Hva får du igjen for å tegne oppgraderingsavtale?
 3. Hvilke produkter/lisenser omfatter oppgraderingsavtalen?
 4. Hvor lenge varer oppgraderingsavtalen - er den obligatorisk?
 5. Hva skjer om jeg avslutter eller ikke tegner oppgraderingsavtale?
 6. Hva koster en oppgraderingsavtale?
 7. Hvor bestiller jeg en oppgraderingsavtale?
 8. Er vedlikehold og service inkludert i en SSA-avtale?

 

Hvilke anlegg trenger oppgraderingsavtale? skyPBX?

SSA oppgraderingsavtale gjelder for lokalt plasserte innovaphone-sentraler med lokale lisenser.

For skyPBX brukere som betaler en månedspris, er all oppgradering og drift inkludert. Se også vårt tilbud for overgang fra lokalt plassert sentral til skyPBX. Les mer her.

skyPBX kampanje

Hva får du igjen for å tegne oppgraderingsavtale?

Du får fri tilgang til siste programvare med tilhørende lisenser. Ny hovedversjon med nye funksjoner kommer ca en gang i året. Ofte åpner ny versjon også for helt nye tilleggsfunksjoner* som f.eks video. Disse må kjøpes separat. Her ser du noen smakebiter på det som var med i de siste versjonene:

 • Versjon 13 (2019): myApps brukergrensesnitt for web, Windows-PC, Android, iOS og Mac. Gir sluttbruker tilgang til telefon, softphone, kataloger og systemets ressurser. Ta med deg telefonfunksjonaliteten på den devicen du ønsker. (Full utnyttelse og tilgang fra internett vil av sikkerhetsmessige årsaker kunne kreve en hardware-oppgradering av sentralen.)
 • Versjon 12 (2016): Sikkerhetsoppgradering med blant annet Reverse Proxy, slik at brukere også kan benytte systemet fra internet. WebRTC som gjør det mulig å sette opp "Call-me-button" på websider. WebRTC web-basert softphone og konferanse utvidet med video og skjermdeling.
 • Versjon 11 (2015): Enhetlig brukergrensesnitt på telefon, PC og smartphone. Utvidet myPBX med mobil-app, skjermdeling og web-konferanse. Web-basert softphone. Høyere sikkerhet med kryptert kommunikasjon over datanettet. Recording. Kø-monitor.
 • Versjon 10 (2012-2013): Presence tilstedeværelse, Exchange kalenderintegrasjon. Utvidet myPBX samordnet kommunikasjon PC-klient* med chat, Outlook-integrasjon, video*, softphone*, faxserver*.

En oppgraderingsavtale er halve prisen i forhold til å kjøpe oppgraderingene i etterkant.

 

Hvilke produkter/lisenser omfatter oppgraderingsavtalen?

Avtalen omfatter PBX-lisensene på innovaphone sentralen. Dette er:

 • Portlisenser (lisens pr pålogget telefon)
 • myApps, myPBX  og UC samordnet kommunikasjon (lisens for PC-integrasjon, Android/iOS-app, video, skjermdeling, mobilintegrasjon mv.)
 • Voicemail-lisenser (innovaphone talepostkasse)
 • Sentralbordlisens (innovaphone sentralbord)
 • Reporting-lisens (statistikkprogram)
 • Kø-monitor (sanntidsapplikasjon for kø og agenter)
 • Standby-lisenser (redundant system)Sentralbordlisens (innovaphone sentralbord))

Dersom du har tilleggsprogrammer levert fra 3.parts produsenter, er ikke disse omfattet av denne SSA. Eks: Telenor API integrasjon, Sanntidsmonitor, epost-varsling, hotelintegrasjon, Blues statistikkprogram.

 

Hvor lenge varer oppgraderingsavtalen - er den obligatorisk?

Oppgraderingsavtalen tegnes for så langt eller kort tidsrom du ønsker. Vanligst er å tegne den for ett år av gangen, fra juli til juli. Avtalen er ikke obligatorisk, men anbefales for alle som bruker innovaphone-anlegget som telefonsentral. Det gis ikke support-støtte på eldre versjoner (eldre enn ca 3 år).

 

Hva skjer om jeg avslutter eller ikke tegner oppgraderingsavtale?

Når oppgraderingsavtalen ikke lenger er gyldig, vil du ikke lenger kunne laste ned oppdaterte lisenser.

Det gis heller ikke support på gamle versjoner (eldre enn ca 3-4 år).

Dersom du siden ønsker å oppgradere, må du ajourføre oppgraderingsavtalen for den perioden den ikke er betalt.

Prisen for slik oppgradering i etterkant er den dobbelte av prisen ved en oppgraderingsavtale kjøpt i forkant.

Se eksempel under.

 

Hva koster en oppgraderingsavtale?

Oppgraderingsavtalen koster for ett år ca 15% av lisenskostnaden. Avhengig av hvor mange brukerlisenser og andre lisenser du har på telefonsentralen, varierer oppgraderingsavtalen tilsvarende. Beløpet beregnes i såkalte SSC (Software Service Credits), som er å sammenligne med en myntenhet.

Eks: Oppgraderingsavtale for én brukerlisens i ett år ved kjøp i forkant, krever 74 SSC. Hver SSC koster ca kroner 1,40. Dvs. kr 105.-

Eks: Oppgraderingsavtlale for én brukerlisens i ett år ved kjøp i etterkant, krever 148 SSC. Hver SSC koster ca kroner 1,40. Dvs. kr 210.-

Eksakt behov for SSC for ditt system i ønsket periode, får du fra din forhandler.

 

Hvor bestiller jeg en oppgraderingsavtale?

Du bestiller nødvendige SSC til din oppgraderingsavtale hos din forhandler.

 

Er all programvare og lisenser inkludert i en SSA-avtale?

En SSA oppgraderingsavtale gir fri tilgang til nye programversjoner og oppdaterte lisenser for den programvaren du allerede har. Mange nye funksjoner inkluderes i de nye versjoner, men noen nye tilleggsprogrammer er ikke inkludert. Eks recording som krever egen lisens, men forutsetter at resten av systemet kjører på versjon 10 eller nyere.

 

Er vedlikehold og service inkludert i en SSA-avtale?

Nei, dette må avtales separat med din forhandler. En SSA oppgraderingsavtale gir som nevnt kun tilgang til ny programvare og nye oppgraderterte lisenser.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no