Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Lyd over IP

Musikk og annonsering over IP

Distribusjon av lyd gjøres mest effektivt over datanettet med IP.

  • Bruk av eksisterende datanett eliminerer dyr dedikert PA-kabling
  • Lange avstander og flere lokasjoner er ikke lenger et hinder når du går over fra tradisjonell audio til IP
  • Full frihet til å definere soner og hva som skal sendes til hvilke lokasjoner

Typiske bruksområder for lyd over IP:

  • Bakgrunnsmusikk og annonsering i publikumsområder som kjøpesentre og annet
  • Avspilling av ferdig innspilt reklame fra sentral lokasjon i butikkjede ut til alle butikker
  • Intercom-anlegg for kontor, skoler, butikk osv.

Les mer …

Kringkasting over IP

IP er den best egnete metoden for kringkasting av lyd. Typiske områder er annonsering i publikumsområder, bakgrunnsmusikk og annonsering i kjøpesentre og intercom-anlegg for kontor og skoler m.v.

 Vi presenterer her løsninger for kulturinstitusjoner, kjøpesentra, publikumsmottakk og trafikknutepunkter som stasjoner, flyplasser og bussterminaler.

Les mer …

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no