Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Verso med mobil

Kunden er et større borettslag med et prekært behov for å skifte ut eksisterende porttelefonanlegg.

Med en løsning fra 2N har borettslaget nå fått installert et porttelefonanlegg med en minimal investeringsterskel, tilpasset deres budsjett.

Borettslaget har en stram økonomi etter planlagte og ikke-planlagte investeringer som oppussing av baderom, utvidelse av terrasser og tetting av tak. Porttelefonanlegget har blitt skjøvet frem i tid flere ganger, og er nå planlagt skiftet ut først om 6-8 år, grunnet en høy kostnad ved å skifte ut porttelefoner, kabling og svarapparat.

Slik skulle det ikke gå, for med en SIP-basert porttelefon fra 2N, har man nå fått på plass en løsning hvor de to klart mest kostbare punktene på handlelisten er fjernet. Kablingen var fra byggeåret, og skrøplig og upålitelig. Svarapparatene var mange, defekte og ustabile.

 

Med løsningen fra 2N har man nå en topp moderne løsning:

- Eneste kabling er én enkelt nettverkskabel fra selve porttelefonen til teknisk rom hvor det står en nettverksswitch (PoE) med internettilgang.

- Som svarapparat benytter beboerne nå sine mobiltelefoner, hvor anrop fra porttelefon kommer inn som et vanlig anrop, hvorpå man kan åpne døren direkte fra mobiltelefon.  

 

Med denne løsningen vil beboerne nå få samlet enda en funksjonalitet i sin mobiltelefon, i tillegg til togbillett, bussbillet, kinobillett, flybillett og så videre. Anropet mottas som et vanlig telefonanrop, og man kan selvsagt åpne døren fra mobiltelefonen. Fasttelefon kan også benyttes som svarapparat.

En av de mest påpekte fordelene med løsningen, er at beboerne nå kan sitte på terrassen eller foran TV når det ringer på. Er mobilen med så vil de kunne åpne døren herfra, fremfor å bevege seg ut i gangen hvor det faste svarapparatet var plassert tidligere.

Enkelte beboere har valgt å anskaffe seg en mobiltlelefon med et Ring-Kontant abonnement som de bruker som et dedikert svarapparat, enten de plasserer det på TV-bordet eller ute i gangen hvor de tidligere hadde sitt faste svarapparat.

Løsningen baseres på et IP-telefonabonnement, som sikrer topp stabilitet, lyd- og samtalekvalitet. Denne tjenesten utgjør en mindre, fast kostnad.

Flere telefonnummer kan settes opp som brukere for hver enkelt leilighet.

 

 

verso black art

 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no