Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

Automasjon

Oppdag mulighetene i en 2N IP-basert porttelefon.

Med funksjonen Automasjon kan du sette opp komplekse scenarioer uten programmering.

Eksempel: Hvis noen sparker hardt i døren kan porttelefonen spille av en lyd, aktivere en alarm og spille inn en video fra kameraet.

 

Automasjon kontrolleres fra en egen side i porttelefonens web-grensesnitt. Du kan helt uten kunnskap om koding og programmering på en enkel og intuitiv måte sette opp enkle eller komplekse automasjonsscenarier. Velg bare fra listen med Events, Actions og Conditons. Eksempler under.

  • Event - autorisering av bruker, RFID avlest, tidspunkt, kode tastet, stille alarm aktivert, bevegelse detektert foran kamera, høy lyd detektert.
  • Action - aktiver en utgang, åpne dør, aktiver anrop, spill av en lyd eller en brukerlyd, send epost, send HTTP kommando.
  • Condition - sann, usann, oppkallsstatus, sikkerhetsstatus.

Dra- og slipp valgte events, actions og conditions til automasjonssidens arbeidsbord. Knytt disse sammen ved å like enkelt dra piler mellom de og sett sammen de scenariene du ønsker.

Automasjon støttes av de fleste 2N IP-baserte porttelefoner (krever engangslisens, Utvidet Integrasjon) samt også av Access Unit og SIP Audio høyttalerproduktene (krever ikke lisens). Enkelte automasjonsfunksjoner kan kreve lisens for Utvidet Video eller Lyd.

 

 

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no