Kommunikasjon for i dag og i morgen

Vcom - Distributør og kompetansesenter

Siste nytt

innovaphone partner programme

I forbindelse med lanseringen av versjon 13, introduserer innovaphone nå nye priser og nytt  partnerprogram.

Som innovapone-forhandler kan du selge en moderne kommunikasjonsløsning både som skytjeneste og som lokal installasjon. Vi gir deg et verktøy hvor du kan tilby en god kundetilpasset løsning.

Les mer om de nye prisene (pr 15.02.2019) og forhandlernivåene som er innovaphone-Partner Connect og innovaphone-Partner Advance.

De nye prisene blir gjeldende fra 15. februar. Nye listepriser og nettopriser er tilgjengelige på webshop fra denne dato. Prislister sendes på forespørsel. iAS og iAR sertifiserte forhandlere har frist frem til 15. november 2019 med å oppfylle de nye sertifiseringskravene. Det vil utover vinteren og våren arrangeres sertifiseringskurs både for både nye og eksisterende forhandlere

Listepriser:

Listepriser for innovaphone PBX hardware og lisenser øker med ca 5%. Nye prisgunstige lisenspakker for SMB-markedet for 1-50 brukere introduseres. Disse gir en prisreduksjon på opptil 60%.

Listepriser innovaphone telefoner har mindre justeringer, noen litt redusert, noen litt økning.

Standard forhandlere uten sertifisering

Standard forhandlerer har tilgang til å selge:

  • innovaphone som skyPBX tjenester, hvor forhandler får tilgang til enkel portal på web eller app for daglig vedlikehold og endringer. Vcom drifter tjenesten. Tjenesten faktureres gjennom forhandler.
  • Telefoner og endeterminaler. Disse provisjoneres automatisk fra skyPBX og trenger ikke lokal konfigurasjon.
  • Lokalt plasserte innovaphone PBX'er. Disse leveres ferdig konfigurert fra Vcom, og fremtidig endringer og vedlikehold kan gjøres remote fra Vcom og faktureres gjennom forhandler etter medgått tid.

Forhandlerrabatten fra iAS-nivået videreføres for standard forhandler når det gjelder skyPBX og lokalt plasserte innovaphone PBX'er. For telefoner justeres rabatten til samme nivå som for PBX'er.

Dagens iAS forhandlere kan velge mellom standard forhandlerbetingelser uten sertifiseringskrav, eller å oppgradere til "iP Connect" (innovaphone-Partner Connect).

iP Connect sertifiserte forhandlere

iP Connect (innovaphone-Partner Connect) er en ny sertifiseringsklasse som setter overkommelige tekniske og merkantile krav til forhandler. Partneren får en offisiell sertifiseringsstatus og bedre prisbetingelser enn dagens iAS. Partneren får tilgang til å selge alle innovaphone-løsningene, både skybaserte og lokalt plasserte. Dagens iAS forhandlere kan velge å oppgradere til iP Connect innen 15. november 2019.

Krav til iP Connect forhandlere:

  • Selgere deltar i web-basert salgstrening. Treningen kjøres på norsk eller engelsk.
  • innovaphone profileres som telefon- og UC-løsning på forhanderens web-side, med direktelink til www.innovaphone.com.
  • Teknisk kurs (norsk-språklig) i regi av norsk innovaphone-sertifisert treningssenter. 2,5 dagers varighet, kostnad NOK 9.900 for de som har gyldig iAS versjon 12 sertifisering, og NOK 15.000 for andre. Kurset kan gjennomføres i Oslo. Etter gjennomført kurs skal teknikker være i stand til å sette opp et innovaphone-system ved hjelp av det nye brukervennlige administrasjonsgrensesnittet i versjon 13.

Forhandlerrabatten for iP Connect er høyere enn for iAS forhandler når det gjelder lokalt plasserte innovaphone PBX'er. For telefoner er rabatten uendret, og den samme som for PBX'er.

iP Advance sertifiserte forhandlere

iP Advance (innovaphone-Partner Advance) er en videreføring av dagens iAR sertifiseringsklasse. Partneren får en offisiell sertifiseringsstatus og samme prisbetingelser enn dagens iAR. Partneren får tilgang til å selge alle innovaphone-løsningene, både skybaserte og lokalt plasserte. Dagens iAR forhandlere må gjennomføre oppdateringskurs til versjon 13 og oppfylle øvrige krav innen 15. november 2019.

Krav til iP Advance forhandlere:

  • Selgere deltar i web-basert salgstrening. Treningen kjøres på engelsk.
  • innovaphone profileres som preferert telefon- og UC-løsning på forhanderens web-side, med direktelink til www.innovaphone.com.
  • Teknisk kurs (engelsk-språklig) i regi av innovaphone. Start-kurset har 3,5 dagers varighet, kostnad EUR 1.990, lokasjon Sindelfingen i Tyskland. Forhandlere som har gyldig v12 sertifisering, må gjennomføre web-basert oppdateringskurs (link kurskalender), kostnad EUR 400. Etter gjennomført sertifisering skal teknikker være i stand til å sette opp et komplett innovaphone-system ved hjelp av  administrasjonsgrensesnittet.

Nettoprisene for iP Advance forhandlere er uendret fra iAR nivå. Men fordi listeprisene er noe endret, er rabatten også justert, og lik for både telefoner og PBX'er.

Vcom AS - Lysaker torg 25, 1366 Lysaker - Telefon: 21 67 37 70 - E-post: post@vcom.no
Copyright © 2018 www.vcom.no